Privacybeleid

  1. Home
  2. |
  3. Privacybeleid

Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wetgeving die de privacy van burgers, en dus onze gasten beter moet beschermen. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De AVG stelt strenge eisen aan hoe wij als ondernemer om moet gaan met persoonsgegevens. Uiteraard respecteren wij deze voorwaarden volledig. Echter bij het afnemen van een dienst of het maken van een reservering bij Hotel het Hart van Weesp gaat u stilzwijgend akkoord met onze algemene voorwaarden. Eveneens als de opslag van uw privé gegevens als naam, adres,

e-mail adres en telefoonnummer ten behoeve van communicatie omtrent onze services en diensten en uw reservering. Wij, Herengracht Weesp B.V., zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden en zullen deze gegevens enkel gebruiken voor het maken van een reservering, het afnemen van diensten en services en directe communicatie. Mocht u bezwaar hebben op het geen bovengesteld vernemen wij het graag van u en zullen wij uw privé gegevens uit ons systeem verwijderen.

Hotel het Hart van Weesp, namens Herengracht Weesp B.V., gevestigd aan Herengracht 35 1382 AH Weesp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hartvanweesp.nl/ info@hartvanweesp.nl

Herengracht 35 1382 AH Weesp

+31 (0)294 419353

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hotel het Hart van Weesp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een boeking op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hartvanweesp.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hotel het Hart van Weesp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Hotel het Hart van Weesp neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hotel het Hart van Weesp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hotel het Hart van Weesp verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hotel het Hart van Weesp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Menu